Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student potrafi uczestniczyć w dyskusji grupowej
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K03
    Na podstawie wszechstronnej i twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania i sięga po opinie ekspertów w przypadku trudości z samodzielnym rozwiązaniem problemu.