Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia miasta
Efekt kształcenia:
Student/ka rozumie i zna uwarunkowania społeczno-kulturowe oraz gospodarcze i polityczne kształtujące współczesne miasto w skali lokalnej i globalnej.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.