Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia miasta
Efekt kształcenia:
Rozumie społeczne uwarunkowania procesów urbanizacji
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W06
    Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
  • SOC2A_W07
    Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.