Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
ma poszerzona wiedze na temat wzajemych relacji między zmianami społecznycznymi, nowymi technologiami a rynkiem pracy.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W06
    Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.