Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
zdaje sobie sprawę z etycznych i prawnych aspektów funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, w szczególności w komunikacji pomiędzy organizacjami (np. B2B)
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K07
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.