Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
zna i potrafi wyjaśnic zmiany zachodzace na rynkach pracy, tak w kategoriach rynków lokalnych, jak i globalnych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.