Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
potrafi analizowac i rozumie zmiany zachodzące na rynku pracy uwzględniając ich społeczne i kulturowe zakorzenienie.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U03
    Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
  • SOC2A_U02
    Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.