Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
wykorzystania ogólnej i specjalistycznej wiedzy w codziennej pracy zawodowej
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U06
    Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy do pogłębionej analizy przemian we współczesnej Polsce i we współczesnym świecie oraz prowadzenia debaty na temat zachodzących zmian.