Dane EU modułowego:
Kod:
M_U006
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych dla komunikacji oferty handlowej (np. publiczny wizerunek firmy w Internecie oraz podtrzymywanie lojalności użytkowników podczas i po zakończeniu kampanii reklamowych)
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U04
    Potrafi rozpoznać specyfikę mediów, przeprowadzić ich analizę i przedstawić procesy przemian w mediach na tle przemian w głównych obszarach życia społecznego.