Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
opracowywanie oraz prezentacja studium przypadku (case studies).
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U11
    Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.