Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
ma poszerzona wiedzę na temat specyfiki stosunków pracy w społeczeństwach nowoczesnych i relacjach zachodzących między czestnikami procesu pracy.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W07
    Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.