Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
E-praca
Efekt kształcenia:
ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia zjawisk charakterystycznych dla nowoczesnego rynku pracy.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K04
    Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz wiedzy eksperckiej dla rozumienia i znajdowania rozwiązań złożonych współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.