Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Ma orientację w organizacji życia kulturalnego w odniesieniu do kwestii wizualności i jej znaczenia. Zna najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym w odniesieniu do kultury wizualnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W15
    Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą oraz posiada wiedzę na temat roli języka w kształtowaniu (się) społeczeństwa i kultury.