Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia obrazu i widowisk
Efekt kształcenia:
Ma wszechstronną orientację w organizacji życia kulturalnego w kraju, zna główne instytucje kultury i sposoby ich działania a także najważniejsze wydarzenia we współczesnym życiu kulturalnym.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W10
    Zna i wszechstronnie rozumie rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu kultury.