Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia matematyki
Efekt kształcenia:
Student orientuje się z historii matematyki polskiej i europejskiej
Powiązania z KEU:
  • MAT1A_W01
    rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
  • MAT2A_K07
    potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych