Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia matematyki
Efekt kształcenia:
Student orientuje się w ewolucji najważniejszych pojęć matematycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej