Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia matematyki
Efekt kształcenia:
Student zna sylwetki najwybitniejszych matematyków i filozofów
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K04
    rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych