Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Historia matematyki
Efekt kształcenia:
Student orientuje się w historii najważniejszych hipotez matematycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_K02
    potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej