Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Theory of elasticity and plasticity
Efekt kształcenia:
The student knows the basic equations and boundary conditions of the linear theory of elasticity and its relations with energy.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.