Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Theory of elasticity and plasticity
Efekt kształcenia:
The student knows the basic concepts of the theory of plasticity, models of bodies in the theory of plasticity, yield criteria.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.