Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modern physics
Efekt kształcenia:
The student understands the need for continuous updating and broadening of their knowledge of modern physics used in the techniques and technology in the professional field
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K02
    Jest gotów zorganizować pracę zespołu specjalistów, dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań wobec pojawiających się nowych wyzwań i warunków, zaplanować i przeprowadzić konsultacje z interesariuszami wykorzystując do tego różnego typu środki komunikacji interpersonalnej.