Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Measurement and monitoring in construction and geotechnics
Efekt kształcenia:
The student has knowledge of the basics of metrology, measuring instruments and measurement techniques used in construction and geotechnics.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.