Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Measurement and monitoring in construction and geotechnics
Efekt kształcenia:
The student knows and appreciates the role of measurements as a a means of supplementing or verifying data obtained by other research and computational methods.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.