Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Measurement and monitoring in construction and geotechnics
Efekt kształcenia:
The student is aware of the responsibility for the technical and social consequences of the actions and decisions taken within the scope of their engineering tasks.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.