Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Quality management in the construction industry
Efekt kształcenia:
The student has the competence to independently create solutions, measure the level of product quality and create procedures and control instructions for quality assurance systems
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K03
    Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.
  • BUD2A_K04
    Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.