Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Quality management in the construction industry
Efekt kształcenia:
The student knows the principles of calculating the level of marketing quality of a product, defect rate, the average number of defects, efficiency of the production process, quality costs and economic effects of the use of quality systems
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.