Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Quality management in the construction industry
Efekt kształcenia:
The student is able to calculate the level of defectiveness, the average number of non-compliances, efficiency of the production process. Is able to calculate the cost of quality and suggest improvements on that basis. Can set equations of economic effects for qualitative data, has the ability to make decisions in the development of quality systems and improve the economic efficiency of enterprises
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_U01
    Potrafi zaprojektować elementy i złożone konstrukcje budowlane z wykorzystaniem komputerowym metod obliczeniowych.