Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Quality management in the construction industry
Efekt kształcenia:
The student has sufficient knowledge in the field of the principles, methods and tools used in engineering and economics of quality
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.