Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Quality management in the construction industry
Efekt kształcenia:
Has the competence to act as a quality inspector, with the ability to develop as auditor, both internal and external
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K03
    Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.
  • BUD2A_K04
    Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.