Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Thin-walled steel structures
Efekt kształcenia:
The student is responsible for the accuracy of the results of their work.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K03
    Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.