Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Thin-walled steel structures
Efekt kształcenia:
The student has knowledge of the design and dimensioning of thin-walled steel structures.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.