Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Thin-walled steel structures
Efekt kształcenia:
The student is familiar with the classifications and scope of computer software supporting the analysis and design of thin-walled steel structures.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.