Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Thin-walled steel structures
Efekt kształcenia:
The student has an extensive knowledge of the theoretical basis of the analysis and optimization of thin-walled steel structures.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W04
    Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.