Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Thin-walled steel structures
Efekt kształcenia:
The student knows the standards and guidelines for the design of thin-walled steel structures.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W05
    Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.