Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
History of art (HS)
Efekt kształcenia:
Knowledge of the most important features and achievements of successive eras in the history of European art from the Paleolithic to the present.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.