Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
History of art (HS)
Efekt kształcenia:
Ability to share thoughts and experiences caused by a work of art. Valuing and actively using the achievements of art and art studies.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.
  • BUD2A_K04
    Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały.