Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
History of art (HS)
Efekt kształcenia:
Knowledge of basic terminology on architecture, sculpture and painting.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.