Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
History of art (HS)
Efekt kształcenia:
Awareness of the various possible ways of looking at a work of art and its understanding.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W02
    Posiada wiedzę o zjawiskach społecznych, gospodarczych, prawnych, środowiskowych, edukacyjnych, wychowawczych, kulturowych i technicznych oraz ich zmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach, umożliwiającą objaśnianie mechanizmów i procesów zachodzących w przemyśle budowlanym.