Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
History of art (HS)
Efekt kształcenia:
Ability to discern the characteristics of works of art and associate it with the era when it was made.
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_U02
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów oraz elementów konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_U04
    Potrafi, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie.