Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
The impact of underground construction on surface and surrounding rock mass
Efekt kształcenia:
can describe basic influence of underground construction on the surface and surrounding rock mass,
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_W05
    Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.