Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
The impact of underground construction on surface and surrounding rock mass
Efekt kształcenia:
Is aware of the responsibility for the quality of their calculations of surface deformation and their impact on the design of buildings
Powiązania z KEU:
  • BUD2A_K03
    Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.