Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Efekt kształcenia:
Zna wymogi formalne, literaturowe i edycyjne pracy
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym