Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hermeneutyka i teoria rozumienia w badaniach kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
Odróżnia obiektywne poznanie od uwarunkowanego kulturowo rozumienia. Odróżnia perspektywizm poznawczy od relatywizmu
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne na poziomie zaawansowanym.
  • KLT2A_U07
    Posługuje się złożonymi strategiami argumentacyjnymi i potrafi prowadzić debatę.