Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Efekt kształcenia:
Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa
Powiązania z KEU:
  • IMN1A_W10
    Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów inżynieria metali nieżelaznych