Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Efekt kształcenia:
Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa
Powiązania z KEU:
  • IPJ1A_U08
    Potrafi posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych, planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary i symulacje komputerowe, przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków, rozwiązywać zadania wykorzystując różne metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne niezbędnymi do realizacji zadań występujących w inżynierii produkcji.i jakości oraz logistyce