Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Medioznawstwo i teorie mediów
Efekt kształcenia:
Student potrafi definiować różne rodzaje mediów i właściwe im sposoby przedstawiania rzeczywistości społecznej oraz dokonać analizy zachodzacej współczesnie zmiany społecznej we współczesnym świecie oraz w organizacji samych mediów.
Powiązania z KEU:
 • SOC1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • SOC1A_U03
  Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
 • SOC1A_U04
  Potrafi zinterpretować działania instytucji społecznych, przedstawić procesy ich przemian na tle zmian społecznych.
 • KLT1A_U17
  Uczestnicząc w debacie identyfikuje normatywne i ideologiczne ugruntowanie instytucji kultury oraz normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.