Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Medioznawstwo i teorie mediów
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat organizacji instytucji medialnych wlaściwego im sposobu przedstawiania świata i wie jak przeprowadzić analizę przekazu medialnego i zbadać jego skutek.
Powiązania z KEU:
 • SOC1A_W14
  Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
 • SOC1A_W15
  Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.
 • SOC1A_W16
  Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
 • KLT1A_W11
  Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów.