Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Medioznawstwo i teorie mediów
Efekt kształcenia:
Zna teorie/idee zmiany społecznej związane z rozwojem technologii komunikacyjnej oraz wzrostu znaczenia mediów współczesnie i wie w jaki sposób analizować i opisywać te procesy.
Powiązania z KEU:
 • SOC1A_W04
  Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.
 • SOC1A_W10
  Zna ogólne zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
 • SOC1A_W11
  Zna podstawową terminologię z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz zasady projektowania i stosowania narzędzi analizy zarówno ilościowej jak jakościowej.
 • SOC1A_W12
  Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego.
 • SOC1A_W14
  Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
 • KLT1A_W21
  Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
 • KLT1A_W24
  Posiada wiedzę na temat technologii informatycznych i audiowizualnych.