Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Medioznawstwo i teorie mediów
Efekt kształcenia:
Efektem kształcenia jest wypracowanie kompetencji w zakresie świadomego użytkowania mediów. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania systemów medialnych oraz ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W15
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.
  • SOC1A_W16
    Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.
  • KLT1A_W22
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.