Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Medioznawstwo i teorie mediów
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje się rozwiązania postawionych przed nim zadań praktycznych i teoretycznych. Docenia wartość analizy społecznej i humanistycznej dla zrozumienia zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.
  • SOC1A_K08
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.